QQ分组

QQ分组列表

 • 别说你很帅 姐不用脸刷卡

  ╲ 

  ╲ ☆、 

  ☆、 

  别说你很帅 

  姐不用脸刷卡 

  ●○●○●○ 

  1
  时间:2016-02-25 13:55:05
 • 只需有,我的执着

  ╭╮╮  

  ╰╭╯  

  天冷了っ 

  紧紧的握住你旳手っ 

   

  「不让任何男人」  

  走入你的心 

  ╭⌒ゝ只许有 

  ╰゛我的执着゜ 

   

  1
  时间:2016-02-25 13:55:05
 • 他不必太完美。只要我爱

  ───────、 

  有一个少年i 

  ----- 

  [虽然不乖 

  可令我] 

  有一个少年i 

  [虽然不帅i 

  但觉得光芒万丈] 

  他不必太完美。 

  只要我爱@  

  1
  时间:2016-02-25 13:55:05
 • 忘记,是否留下回忆

  ╰゛遇见 

  也许叫做缘分╮ 

  ╰゛爱上 

  或许叫做奇迹╮ 

  ╰゛分离 

  应该叫做缘尽╮ 

  ╰゛忘记 

  是否留下回忆╮ 

  Fallゝ ________。 

   

  1
  时间:2016-02-25 13:55:04
 • 姐是老中医,专治吹牛逼

  容我在病态的荒城 

  致死孤独 

  梦到你孤独无依我 

  痛到哭泣 

   

  1
  时间:2016-02-25 13:55:04
 • 你的笑容,像阳光一样

  ◇ ______________ 

  你的笑容丶 

  就像阳光一样丶 

  ————— L ↗ 

  ————— O ↗ 

  ————— V ↗ 

  ————— E ↗ 

  时刻温暖着丶 

  我这颗柔软的心丶 

   

  1
  时间:2016-02-25 13:55:03
 • 做你最美的新娘 守护在你

  ╭ ╮╭∞╮ 

  ╰``╯╰``╯ 

   

  做你最美的新娘' 

  ー起孤独终老 

   

  ︶﹋︶ 

  守护在你的身边' 

  这一生不离不弃 

  1
  时间:2016-02-25 13:55:03
 • 我们吻得太逼真。花花世

  ¤ 

  § 

  §§ 

  §§§ 

  §§§§ 

  §§§§§ 

  §§§§§§ 

  §§§§§§§ 

  ┈┾ 

  |じò ぴé 

  ① ╪ ╫ ╬辈子 

  ㄣ╰☆ぷ 

  1
  时间:2016-02-25 13:55:02
 • 刻骨铭心° You are my

  ◤◥◤◥ 

  ◣ ╱◢ 

  爱的感觉, 

  莫过于↘ 

  ╭love╮° 

  ╲╳╱ 

  两个人相爱 

  ╭⌒ゝ在一起 

  ╰゛珍惜彼此゜ 

  1
  时间:2016-02-25 13:55:00
 • 静静是谁,明明又是谁

  ┏━┓ ┏━┓ 

  ┃┃┗━┛┃┃ 

  ┃━┳ ━┳┃ 

  ┗━┳━┳━┛ 

  ┗┻┛ 

  ╭⌒ゝ 学学り 

  「小 阿 狸」 

  去爱你想爱的人 

  ____________★、 

  2
  时间:2016-02-25 13:54:59
 • 致 我最亲爱的闺蜜

  の ) - 

  ︶ 、 

  ′ 

  独自走在人生路上 

  ︶︶ ̄︶︶ ̄︶︶ 

  风雨前行跌跌撞撞 

  ︶︶ ̄︶︶ ̄︶︶ 

  经历了太多的事情 

  ︶︶ ̄︶︶ ̄︶︶ 

  难免变得孤僻哀伤 

  ︶︶ ̄︶︶ ̄︶︶ 

  1
  时间:2016-02-25 13:54:57
 • 等待、只是自己的借口

  ◆◇—————╮ 

  君可見 

  刺繡每一針 

  有人為你疼。 

  君可見 

  牡丹開一生 

  有人為你等。 

  君可見 

  夏雨秋風有人 

  為你等。 

  ╰—————◇◆ 

  2
  时间:2016-02-25 13:54:55